پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمClick here to enlarge

ما دردمان یکی است

کسی مارا نمی فهمد

امروزکه تنهاییم رابرای کسی تعریف می کردم

                                                   مراصداکرد:دیوانه

چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 14:16 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

این بار تو بگو که “دوستت دارم“….


نترس…..


من آسمان را گرفته ام که به زمین نیاید…..

 

چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 14:10 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

                

 ترک میکنم و تنهایت میگذارم....

تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای....

صادقانه دروغ گفتن

خالصانه خیانت کردن

و عاشقانه بی وفایی کردن....

و هر چه بیشتر خودت را از چشمم انداختن...!!!!

و چه حس پوچی بود این که میپنداشتم... لایق اعتمادی

سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 23:38 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

بهش گفتم دستت روبذار روقران  

بگوتااخرش باهام هستی! 

دستشوگذاشت روقران 

اشک توچشماش جمع شدگفت 

بقران عاشق یکی دیگه ام.... 

بسلامتی صداقتش....

 

یکشنبه هجدهم آبان 1393 21:30 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

پسری که بهش اس ام اس میدی

حوصلم سررفته

جواب میده حاضرشدی

 خبرم کن موهاتم نریزبیرون

لعنتی مردزندگیه....

یکشنبه دوم شهریور 1393 17:35 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

به سلامتی کسی ک رفت

تابهم ثابت کنه

لیاقتم بیشتر از این حرفاس!!

چهارشنبه یکم مرداد 1393 13:46 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

تازگیا هرکی میگه دوست دارم

خندم میگیره

بی اراده میگم

تودیگه چی میخوای؟؟؟؟

پنجشنبه یکم خرداد 1393 10:49 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

خیالت همیشه هست

اماامروز دلم خودت رامیخواست

نه خیالت را...

دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 13:21 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

میدونین دِلَـــم چی میخواد!

خُـــدا بیاد بِهِم بِگه:

دیوونَم کَردی بیـــــا اینَم هَمونی که میخـــــواستی...

جمعه هشتم فروردین 1393 23:18 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

برایم تعریف کن

هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد

تو که هرلحظه در

خاطرم هستی

چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 19:32 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 
هی...

کافه چی...

میزهایت را تک نفره کن...

مگر نمیبینی

همه تنهاییم...!!!

شنبه دهم اسفند 1392 17:0 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خودم آس رفیقام خاص...دنیامال دختراس

گورپسری که مارونخواس..سرمون بالاس

چون بالاسرمون خداس....

چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 15:19 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

گریه ام میگیرد وقتی می بینم کسی که

همه ی دنیای من بود

منت دیگری رامی کشد

جمعه بیست و دوم آذر 1392 13:21 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

چه قدر سخته دلت بخوادسرت روباز

به دیواری تکیه بدی که یه بار زیرآوار

 خیانتش همه وجودت له شده...

دوشنبه هجدهم آذر 1392 21:57 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

اگه میتونستم مجازاتت کنم

ازتومیخواستم

به اندازه ای ک تورو دوست داشتم

منودوست داشته باشی

چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 18:12 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

عکس های عاشقانه تنهایی

همیشه بهم میگفت زندگیمی...

وقتی رفت بهش گفتم

مگه من زندگیت نبودم؟

گفت آدم برای رسیدن ب عشقش

بایداز زندگیش بگذره

پنجشنبه هفتم آذر 1392 15:2 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

خیلی سخته اونی ک دوسش داری

دیگه تواین دنیانباشه اماسخت تر

ازاون اینه ک اونی ک دوسش داری

تواین دنیا باشه اماکنارت نباشه

جمعه یکم آذر 1392 14:34 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

حالا حرف هایمان بماند برای بعد

دلخوری هایمان

دلتنگی هایمان

وتمام اشکهای من

بااوچگونه میگذرد 

که با من نمیگذشت...؟ 

یکشنبه نوزدهم آبان 1392 14:50 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

تورامیخاهم ونیستی

واین بی رحمانه ترین

اتفاق هرروز است...

جمعه سوم آبان 1392 21:39 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

این روزا اگه کسی

حتی بااشک بهت گفت

عاشقتم

حتمابپرس تاساعت چند؟

سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391 15:3 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

خواستم چشمانش را ازپشت بگیرم

دیدم طاقت اسم هایی که میگویدرا

ندارم

چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 14:50 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

http://www.8pic.ir/images/38735846106606725492.jpg

یه وقتایی لازمه

ازگوشیمون بشنویم

مشترک موردنظر

آدم نمی باشد

لطفا قطع کنید

شنبه هجدهم آذر 1391 16:20 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

عکس های جالب عاشقانه خیانت در عشق           

یادته گفتی به شرافتم قسم تاآخرش هستم؟

شرافتت پیش من گرو مونده

حالا با عشق جدید چکارمیکنی بی شرف

پنجشنبه شانزدهم آذر 1391 13:11 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

دارم فکرمیکنم چقدرخوب می شد...

نزدیک صورتم نفس می کشیدی!

میدانی؟!

من رک تر از آنم که نبوسمت...

جمعه دهم آذر 1391 23:20 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

اسمتو رو سیگار نوشتم

برای اولین بار کشیدم

تا بسوزی و فراموشت کنم

اما نمی دونستم با هر پوک

ذره ذره میری تو نفسم و

می شی همه چیزم

شنبه چهارم آذر 1391 18:37 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

خدایااااااااااااا

خیلیا دلمو شکوندن

بیا بریم سراغشون

من نشونت میدم

توببخش

یکشنبه چهاردهم آبان 1391 14:14 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


باد آورده را

باد می برد قبول!

اما تویی که

با پاهای خودت آمده بودی ...چرا ؟؟؟

پنجشنبه یازدهم آبان 1391 22:51 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

تنهایى یعنى 

اونى كه دوسش دارى بشینه بغلت

از اونى كه دوسش داره بهت بگه

سه شنبه نهم آبان 1391 14:45 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

                           

نمی بخشمت بخاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی 

بخاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی 

نمی بخشمت بخاطر دلی که برایم شکستی 

بخاطر احساسی که برایم پرپر کردی 

نمی بخشمت بخاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی 

یکشنبه هفتم آبان 1391 18:10 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

 

گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت

که تورو فقط وفقط واسه خودت بخواد

که حتی وقتی تو اوج تنهایی هستی

با چشماش بهت بگه

هستم تا ته تهش!! هستی؟؟؟

پنجشنبه چهارم آبان 1391 23:57 |- پانیذاجون -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________

aytem.ml